knyaz Yurii Aleksyeevich Dolgorukov1

M, #438691
Last Edited=20 Jun 2010
     knyaz Yurii Aleksyeevich Dolgorukov married knyazhna Yevdokiya Petrovna Pozharskii.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 8. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Yevfimiya Vasilevna Sheremetev1

F, #438692, d. 17 June 1683
Last Edited=20 Jun 2010
     Yevfimiya Vasilevna Sheremetev was the daughter of Vasilii Borisovich Sheremetev.1 She married knyaz Yakov Aleksyeevich Golitsyn.1 She died on 17 June 1683.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 8. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

knyaz Yakov Aleksyeevich Golitsyn1

M, #438693, b. 1659
Last Edited=20 Jun 2010
     knyaz Yakov Aleksyeevich Golitsyn was born in 1659.1 He married Yevfimiya Vasilevna Sheremetev, daughter of Vasilii Borisovich Sheremetev.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 8. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Aleksyei Petrovich Sheremetev1

M, #438694, d. 1723
Last Edited=20 Jun 2010
     Aleksyei Petrovich Sheremetev was the son of Petr Vasilevich Sheremetev.1 He married knyazhna Anna Yakovlevna Dolgorukov.1 He died in 1723.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 9. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

knyazhna Anna Yakovlevna Dolgorukov1

F, #438695, b. July 1682, d. 5 July 1746
Last Edited=20 Jun 2010
     knyazhna Anna Yakovlevna Dolgorukov was born in July 1682.1 She married Aleksyei Petrovich Sheremetev, son of Petr Vasilevich Sheremetev.1 She died on 5 July 1746.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 9. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.


Ivan Petrovich Sheremetev1

M, #438696, b. 1689, d. 26 November 1735
Last Edited=20 Jun 2010
     Ivan Petrovich Sheremetev was born in 1689.1 He was the son of Petr Vasilevich Sheremetev.1 He married Fyeodosiya Andryeevna Polev.1 He died on 26 November 1735.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 9. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Fyeodosiya Andryeevna Polev1

F, #438697, b. 1687, d. 12 September 1765
Last Edited=20 Jun 2010
     Fyeodosiya Andryeevna Polev was born in 1687.1 She married Ivan Petrovich Sheremetev, son of Petr Vasilevich Sheremetev.1 She died on 12 September 1765.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 9. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Anna Petrovna Sheremetev1

F, #438698, b. 1690, d. 6 July 1720
Last Edited=20 Jun 2010
     Anna Petrovna Sheremetev was born in 1690.1 She was the daughter of Petr Vasilevich Sheremetev.1 She married knyaz Vasilii Vladimirovich Dolgorukov.1 She died on 6 July 1720.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 9. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

knyaz Vasilii Vladimirovich Dolgorukov1

M, #438699, b. January 1667, d. 11 February 1746
Last Edited=20 Jun 2010
     knyaz Vasilii Vladimirovich Dolgorukov was born in January 1667.1 He married Anna Petrovna Sheremetev, daughter of Petr Vasilevich Sheremetev.1 He died on 11 February 1746 at age 79.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 9. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

graf Mihail Borisovich Sheremetev1

M, #438700, b. 1 September 1672, d. 23 September 1714
Last Edited=21 Jun 2010
     graf Mihail Borisovich Sheremetev was born on 1 September 1672.1 He was the son of Field Marshal graf Boris Petrovich Sheremetev.1 He married Yevdokiya Grigorevna Naryshkin.1 He died on 23 September 1714 at age 42.1

Children of graf Mihail Borisovich Sheremetev

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 9. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.
 2. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh, page 11.
 3. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh, page 11-12.
 4. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh, page 12.