knyaz Vasilii Agishivech Tyumenskii1

M, #438621
Last Edited=19 Jun 2010
     knyaz Vasilii Agishivech Tyumenskii married Marya Ivanovna Sheremetev, daughter of Ivan Vasilevich Sheremetev.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 4. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Vasilii Semenovich Sheremetev1

M, #438622, d. 13 March 1553
Last Edited=19 Jun 2010
     Vasilii Semenovich Sheremetev was the son of Semen Vasilevich Sheremetev.1 He died on 13 March 1553.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 5. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Kseniya Semenovna Sheremetev1

F, #438623
Last Edited=19 Jun 2010
     Kseniya Semenovna Sheremetev is the daughter of Semen Vasilevich Sheremetev.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 5. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Petr Nikitich Sheremetev1

M, #438624, d. 13 June 1609
Last Edited=19 Jun 2010
     Petr Nikitich Sheremetev was the son of Nikita Vasilevich Sheremetev.1 He married unknown wife (?) at FirstG.1 He married knyazhna Fyeodosiya Borisovna Dolgorukov.1 He died on 13 June 1609.1

Children of Petr Nikitich Sheremetev

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 5. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

unknown wife (?)1

F, #438625, d. 1597
Last Edited=29 Jun 2010
     unknown wife (?) married Petr Nikitich Sheremetev, son of Nikita Vasilevich Sheremetev, at FirstG.1 She died in 1597.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 5. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.


knyazhna Fyeodosiya Borisovna Dolgorukov1

F, #438626
Last Edited=20 Jun 2010
     knyazhna Fyeodosiya Borisovna Dolgorukov married Petr Nikitich Sheremetev, son of Nikita Vasilevich Sheremetev.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 5. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Fedor Ivanovich Sheremetev1

M, #438627, d. 17 February 1650
Last Edited=20 Jun 2010
     Fedor Ivanovich Sheremetev was the son of Ivan Vasilevich Sheremetev.1 He married Yevfrosiniya (?) at FirstG.1 He married knyazhna Irina Borisovna Cherkasskii.1 He married Marya Petrovna (?)1 He died on 17 February 1650.1
     He took the religious name of inok Fyeodosii.1

Children of Fedor Ivanovich Sheremetev

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 5. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.
 2. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh, page 6.

Yevfrosiniya (?)1

F, #438628, d. 7 July
Last Edited=19 Jun 2010
     Yevfrosiniya (?) married Fedor Ivanovich Sheremetev, son of Ivan Vasilevich Sheremetev, at FirstG.1 She died on 7 July.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 5. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

knyazhna Irina Borisovna Cherkasskii1

F, #438629, d. 1 March 1616
Last Edited=19 Jun 2010
     knyazhna Irina Borisovna Cherkasskii married Fedor Ivanovich Sheremetev, son of Ivan Vasilevich Sheremetev.1 She died on 1 March 1616.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 5. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Marya Petrovna (?)1

F, #438630
Last Edited=19 Jun 2010
     Marya Petrovna (?) married Fedor Ivanovich Sheremetev, son of Ivan Vasilevich Sheremetev.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 5. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.